NIVELIN – práškový vnútorný vyrovnávací tmel

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
NIVELIN je prášková tenkovrstvá vyrovnávaciahmota, určená na jemné vyrovnanie a zahladenie vnútorných stenových astropných povrchov.

Vlastnosti výrobku
– na strojné a ručnénanášanie;
– jednoduché nanášanie;
– dobrá prídržnosť;
– dlhá doba spracovania;
– možné brúsenie;
– veľká paropriepustnosť;
– zahladené povrchy natierame všetkými druhmi maliarskymi disperznými farbami.

Aplikácia
Nerezové oceľové hladítko, strojné striekanie s rozprašovačom

Spotreba na m2
1 až 1,5 kg

Balenie
5.00 kg, 20.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.