NIVELIN D – hrubovrstvá vyrovnávacia hmota

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
NIVELIN D je polymérnymi spojivami vylepšenávápennocementová vyrovnávacia hmota. Používa sa:
– na vyrovnanie väčších nerovností na vnútorných a vonkajších minerálnychpovrchoch (do 5 mm v jednej vrstve),
– na vyrovnanie a opravu chýb na vnútorných, drsnejšie upravených stenových astropných podkladoch
– na zahladenie neomietnutých betónových stropov a podobných povrchov
– na zahladenie menších fasádnych povrchov.

Vlastnosti výrobku
– pri schnutí sa veľmimálo zmrašťuje;
– vyznačuje sa nízkym modulom pružnosti;
– veľká vodoodpudivosť;
– je hydrofobizovaná;
– vyrovnané fasádne povrchy môžeme natierať všetkými druhmi fasádnych farieb,vnútorné povrchy natierame akoukoľvek vnútornou disperznou maliarskou farboualebo na ňu lepíme všetky druhy tapiet.

Aplikácia
Nerezové oceľové hladidlo, strojné striekanie s rozprašovačom

Spotreba na m2
približne 1,5 kg pre vrstvu hrúbky 1 mm

Balenie
5.00 kg, 20.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12 a 6

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.