JUBOSIL GF – základ. náter pod vnútor. silikátové farby

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
JUBOSIL GF je biely vnútorný základný náter nazáklade polymérnych spojív, špeciálnych prísad a plnív. Umožňujeprídržnosť silikátových farieb na povrchoch, ktoré boli premaľované disperznýmifarbami.
Používame ho ako krycí základný náter pred nanášaním silikátových farieb (JUPOLSILIKAT, JUBOSIL ANTIK) na vnútorné stenové povrchy.

Vlastnosti výrobku
– egalizuje podklad;
– zlepšuje prídržnosť k podkladu;
– blokuje ľahko rozpustné látky v podklade;
– je dobre paropriepustný.

Aplikácia
štetec, valček, pištol s rozprašovačom

Spotreba na m2
130 až 150 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.