JUBOLIN REPARATUR

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
JUBOLIN REPARATUR na pripravená reparačnávyrovnávacia hmota na opravy menších poškodení, priehlbín, prasklín, dier apod. na vnútorných stenových a stropných povrchoch.

Vlastnosti výrobku
– na použitiepripravená vyrovnávacia hmota;
– veľká tixotropnosť;
– presná aplikácia;
– možné brúsenie;
– veľká paropriepustnosť;
– zahladené povrchy natierame všetkými druhmi maliarskych disperzných farieb.

Aplikácia
Nerezové oceľové hladítko

Balenie
150.00 g

Doba použiteľnosti v mesiacoh
15

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.