Jubolin P-25 Fine – Vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
Jubolin P-25 Fine je disperzná tenkovrstvá vyrovnávaciahmota. Používa sa na jemné zahladenie vnútorných stenových a stropnýchpovrchov ako aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier …

Vlastnosti výrobku
– na strojné a ručnénanášanie pripravená vyrovnávacia hmota;
– výnimočne vysoká tixotropnosť;
– jednoduché nanášanie;
– možné brúsenie;
– veľká paropriepustnosť;
– zahladené povrchy natierame všetkými druhmi maliarskych disperzných farieb.

Aplikácia
strojné striekanie s rosprašovačom, nerezové oceľové hladitko

Spotreba na m2
1,5 až 2 kg

Balenie
25.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.