Jubolin Classic – disperzný vnútorný vyrovnávací tmel

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
Jubolin Classic je disperzná tenkovrstvá vyrovnávaciahmota. Používa sa na jemné vyrovnanie a zahladenie vnútorných stenových astropných povrchov ako aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier…

Vlastnosti výrobku
– na použitiepripravená vyrovnávacia hmota;
– jednoduché nanášanie;
– dobrá prídržnosť;
– možné brúsenie;
– veľká paropriepustnosť;
– zahladené povrchy natierame všetkými druhmi maliarskych disperzných farieb.

Aplikácia
nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
1,5 až 2 kg

Balenie
3.00 kg, 8.00 kg, 25.00kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.