JUBOCID – prevencia pred plesňou

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
JUBOCID je bezfarebný fungicídnyroztok, ktorý ako prísada do vnútorných maliarskych disperzných farieb (JUPOLCLASSIC, JUPOL BRILLIANT, JUPOL GOLD, JUPOL LATEX) účinne zabraňuje resp.znemožňuje rast a rozvoj väčšiny najrozšírených plesní a inýchmikroorganizmov na stenách. Výrobok sa používa len ako preventívna fungicídnaprísada do farieb a neúčinkuje ako dezinfekčný prostriedok na už napadnutýchstenových povrchoch.

Vlastnosti výrobku
– účinný preventívyprostriedok na zabránenie rastu a rozvoja väčšiny plesní a mikroorganizmovna stenách.

Spotreba na m2
Najviac 75 ml/ldisperznej maliarskej farby

Balenie
0.50 l

Doba použiteľnosti v mesiacoh
24

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.