JUBIZOL Strong – Fasádny systém odolný proti krupobitiu

Mám záujem

Popis

Odporúčame ho pre objekty s potrebou na zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu nosných vrstiev systému a s požiadavkou na zvýšenie odolnosti fasádneho povrchu proti úderu a perforácii. Obe dosiahneme s použitím silnejšej výstužnej mriežky v dvoch vrstvách a špeciálne na tento účel vyrobenou mikroarmovanou základnou omietkou, ktoré zabezpečujú zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu. Takto zabezpečíme veľkú bezpečnosť systému predovšetkým pred poškodeniami z dôvodu extrémnych poveternostných vplyvov (krupobitie, extrémny dážď so silným vetrom), z dôvodu vandalizmu, pred poškodeniami, ktoré na fasáde môžu spôsobiť rôzne zvieratá, rovnako ako škody spôsobené veľkým tepelným namáhaním a zmrašťovaním, ktoré sú dôsledkom použitia záverečných omietok v tmavých farebných odtieňoch.
Systém JUBIZOL Strong je zaradený do štvrtej, t.j. najlepšej triedy v súlade s požiadavkami FM Approvals class 4473 Združenia amerických poisťovní na skúšanie strešných krytín proti krupobitiu. Uvedené zatriedenie znamená, že na systéme nie sú viditeľné poškodenia po náraze ľadovou guľou priemeru 5 cm, s rýchlosťou 140 km/h a s kinetickou energiou 40 J kolmo na fasádny povrch.

Výhody fasády

 • Záručná doba 10 rokov (pre systémy s EPS);
 • až10-krát väčšia odolnosť fasádneho povrchu proti úderu a perforácii;
 • výnimočne vysoká paropriepustnosť;
 • veľký výber farebných odtieňov a možnosť aplikácie určitých odtieňov aj s Y<25 na väčších
  plochách vzhľadom na dvojité armovanie;
 • dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami.
 • pre všetky druhy stenových podkladov;
 • pre zateplenie nových a obnovu stávajúcich budov (pre objekty výšky do 22 m: tepelná izolácia
  JUBIZOL EPS-F-W0 (biely), pre vyššie odteraz možné použitie dosiek a lamiel z minerálnej vlny;
 • pre zateplenie obchodných a iných objektov v prostredí s požiadavkou na zvýšenie odolnosti
  fasádneho povrchu pred poškodením krupobitím, vandalizmom a poškodením, ktoré
  spôsobujú rôzne zvieratá, ako aj pred poškodením z dôvodu extrémnych tepelných rozťažností
  a zmrašťovaní.

Pre systém JUBIZOL Strong vlastníme Európske technické osvedčenie – ETA.