JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0 – (SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA)

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA je omietkavyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív. Prenanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch. Jeurčená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov. Má dobrúprídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

Vlastnosti výrobku
– veľká pevnosť;
– dobrá paropriepustnosť;
– dlhodobá veľká vodoodpudivosť z dôvodu silikónového spojiva, z toho dôvoduje prídržnosť prachu, sadzí a iných nečistôt na povrch omietky slabá;
– dobrá odolnosť proti atmosferickým vplyvom, odolná aj veľmi náročnýmpoveternostným podmienkam na fasádnych povrchoch vysokých objektovs minimálnymi rímsami;
– dlhodobá odolnosť pred napadnutím stenovými riasami a plesňami.

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,8 kg, 3,5 kg

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
18

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.