JUBIZOL SILICATE FINISH T 2,0 – (SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA)

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
Silikátová škrabaná omietka používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov. Pre nanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch

Vlastnosti výrobku
– veľká pevnosť;
– nehorľavosť;
– veľká paropriepustnosť;
– dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
– dodatočná ochrana pred napadnutím riasami a plesňami;
– omietka vyrobená na základe draselného vodného skla.

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,5 kg/m2

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

Zrnitosť
Silikátová škrabaná omietka 2,0 mm