JUBIN IMPREGNACIA – impregnačný náter na drevo

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
JUBIN IMPREGNACIA je bezfarebná impregnácia na drevo, vyrobená na základe vodnej disperzie alkydových spojív. Je  vhodná na ochranu drevených prístreškov a iných obkladov, drevených plotov a dreveného stavebného nábytku pred natieraním lazurovacími alebo krycími farbami a lakmi (napr. JUBIN LASUR, JUBIN DECOR). Nie je vhodný na ochranu dreva v obytných priestoroch.

Vlastnosti výrobku
– obsah fungicídu účinne chráni drevo pred modraním a práchnivením;
– obsah insekticídu chráni drevo pred škodcami dreva;
– veľmi nízky obsah prchavých organických zlúčenín (VOC).

Aplikácia
štetec, maliarsky valček

Spotreba na m2
180 ml

Balenie
0.65 l, 2.25 l

Doba použitia v mesiacoch
24 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.