HOBI KIT – prášková vyrovnávacia hmota

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
HOBI KIT je na základe sadry vyrobenýreparačný tmel. Používa sa na vyrovnanie väčších dier (do 5 cm) a nerovností,na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár, … Na menších plochách jumôžeme použiť aj ako klasickú hrubú alebo jemnú omietku.

Vlastnosti výrobku
– rýchlo tuhnúcavnútorná vyrovnávacia hmota na steny;
možné veľké hrúbky vrstvy;
– ľahké nanášanie;
– vyrovnané povrchy môžeme premaľovať všetkými druhmi disperzných farieb.

Aplikácia
nerezové oceľové hladidlo, nerezová maliarska špachtľa

Spotreba na m2
približne 1,1 kg prevrstvu hrúbky 1 mm

Balenie
2.00 kg, 15.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12 a 6

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.