HOBI BETÓN – drobnozrnná suchá betónová zmes

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
HOBI BETON je priemyselne pripravená sucházmes. Používa sa na prípravu menšieho množstva drobnozrnného betónu na opravybetónových podláh a betónových prvkov v exteriéri a interiéri. Je vhodná namenšie opravy betonskih plotov, vencov a pod. Môže sa použiť ako lepiaca maltapri osadení betónových a kamených dosiek.

Vlastnosti výrobku
– jednoduchá príprava;
– možnosť väčších hrúbok vrstiev a veľkých pevností;
– základ na prípravu kvalitnej vylepšenej malty na menšie murárske práce(pridanie hydraulického vápna a piesku);
– všestranné použitie výrobku (ako lepiaca malta, ako vylepšená malta …).

Aplikácia
zrovnáme s dlhšou drevenou latou, zrovnáme s dreveným hladítkom

Spotreba na m2
približne 17 kg prevrstvu hrúbky 1 cm

Balenie
25 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
6

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.