HIDROZOL – vodotesná hmota

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
HIDROZOL je suchá priemyselne pripravenámalta, vyrobená na základe cementu. Používa sa na:
– realizáciu vodotesnej ochrany vonkajších a vnútorných betónových acementových povrchov ako napr. vodné nádrže, kanalizačné systémy, sokle,betónové ploty, atď.
– ochranu podzemných častí stavebných objektov pred pôsobením zemnejvlhkosti a spodnej vody.

Vlastnosti výrobku
– získané vyhlásenie ovhodnosti na použitie v kontakte s pitnou vodou;
– spĺňa požiadavky pre objekty na úpravu, skladovanie a prípravu pitnejvody;
– výborná vodotesnosť;
– dobrá prídržnosť k podkladu;
– ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody;
– zabraňuje degradácii betónu;
– možnosť natierania a realizácie iných dekoračných úprav;
– účinne chráni časti objektov pred pôsobením zemnej vlhkosti;
– na nenáročné povrchy.

Aplikácia
štetec, nerezové oceľové hladidlo

Spotreba na m2
1,5 kg pre jednonásobnú vrstvuhrúbky 1 mm

Balenie
20.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.