HIDROZOL ELASTIK – vodotesná hmota

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
HIDROZOL ELASTIK je suchá priemyselnepripravená malta, vyrobená na základe cementu. Používa sa na:
– elastickú vodotesnú ochranu v kúpelniach, na balkónoch, terasách abazénoch pred realizáciou keramických dlažieb a obkladov;
– realizáciu elastickej vodotesnej ochrany vonkajších a vnútorných betónových acementových povrchov;
– ochranu podzemných častí stavebných objektov pred pôsobením zemnejvlhkosti a spodnej vody.

Vlastnosti výrobku
– získanévyhlásenie o vhodnosti na použitie v kontakte s pitnou vodou;
– spĺňa požiadavky pre objekty na úpravu, skladovanie a prípravu pitnejvody;
– elastický s dlhotrvajúcou vodotesnou ochranou;
– výborná prídržnosť k podkladu (aj na staré keramické obklady);
– zabraňuje degradácii betónu;
– ochrana proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody;
– ľahké a jednoduché osadenie karamických obkladov;
– možnosť natierania a realizácie iných dekoračných úprav;
– účinne chráni časti objektov pred pôsobením zemnej vlhkosti;
– na náročné povrchy.

– možnost barvanja in ostalih dekorativnih oblog;
– učinkovito ščiti dele objektov pred vdorom talne vlage;
– za zahtevne površine.

Aplikácia
štetec, nerezové oceľové hladidlo

Spotreba na m2
1,5 kg pre jednonásobnú vrstvuhrúbky 1 mm

Balenie
18.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.