DIPI KONCENTRÁT – pigment na tónovanie

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
DIPI KONCENTRAT jepastovitý prostriedok na tónovanie rôznych vnútorných disperzných maliarskychfarieb. Možné sú o niečo intenzívnejšie odtiene ako pri DIPI COLORE. Nie jevhodný na tónovanie silikátových, silikónových a vápenných farieb alebo akosamostatný náter. Pri tónovaní môžeme do bielej farby pridať najviac obsah 2túb po 100 ml na 10 l farby.

Vlastnosti výrobku
– umožňuje miešaniefarebných odtieňov podľa požiadaviek zákazníka;
– jednoduché použitie.

Tónovanie
9 odtieňov

Balenie
100.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
18

Skladovanie
Skladovanie v suchých avetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.