AKRINOL FLEX – flexibilné lepidlo na keramiku

Mám záujem

Popis

Oblasť použitia
Flexibilné lepidlo nabáze cementu a polymérnych spojív na lepenie keramických obkladačiek adlaždíc, klinkeru, sklených a iných mozaík na stenové a podlahové (ajvykurované), vnútorné a vonkajšie problematické povrchy ako sú: terasy, bazény,staré keramické obklady, pórobetón, sadrokartónové a vláknocementové dosky.
Zatriedenie podľa EN 12004: C2TE
Zatriedenie podľa EN 12002: S1

Vlastnosti výrobku
– trieda C2TE (EN12004);
– elastické lepidlo S1 (EN 12002);
– predĺžená doba spracovania;
– vylepšené vlastnosti;
– teplotná odolnosť (-40 až +70°C);
– veľká prídržnosť;
– pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Aplikácia
Zubová oceľová špachtľa, zubové oceľové murárske hladidlo

Spotreba na m2
2 až 3 kg

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
6 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.