ZÁKLADNÉ NÁTERY

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát základné nátery31.01.2013 - 1.2 MB
name Karta bezpečnostných údajov Akril emulzia31.01.2013 - 161.5 KB
name Certifikát kvality Akril emulzia31.01.2013 - 435.8 KB
name Technický list Akril emulzia31.01.2013 - 184.1 KB

AKRIL EMULZIA
akrylátový základný náter a plastifikátor

Oblasť použitia
AKRIL EMULZIA je nepigmentovaná vodná disperzia polymérnych spojív. Používame ju:
 - ako základný náter pred maľovaním s disperznými farbami a pred nanášaním minerálnych a akrylátových omietok;
- ako spojovací mostík medzi starým a novým betónom;
- ako B zložka pri BAVALITE JUBOLINE F a VALITE
- akot prísada do niektorých pripravených maltových zmesí (RENOVAČNÁ OMIETKA) na zlepšenie technologických a pevnostných vlastností.

 

Vlastnosti výrobku
- predstavuje spojovací mostík medzi podkladom a náterom;
- egalizuje nasiakavosť podkladu;
- viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením;
- zlepšuje prídržnosť;
- spevňuje podklad.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom, strojné striekanie s pištolou

Spotreba na m2
90 až 100 g

Balenie
1.00 kg, 5.00 kg, 18.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
18 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Technický list JUPOL Primer17.06.2015 - 211.0 KB
name Karta bezpečnostných údajov17.06.2015 - 133.2 KB
name Certifikát kvality17.06.2015 - 398.0 KB

JUPOL Primer
Základný vnútorný akrylátový náter

Oblasť použitia
JUPOL PRIMER je vodná disperzia polymérnych spojív a jemných plnív,
- používa sa výhradne ako základný vnútorný náter
, resp. vnútorný impregnačný prostriedok na sadrokartónové dosky, minerálne podklady pred maľovaním s disperznými farbami,
- pred stierkovaním, resp. jemným vyrovnávaním s disperznými vyrovnávacími hmotami a tmelmi.

 

Vlastnosti výrobku
Egalizuje nasiakavosť podkladu, k podkladu viaže častice prachu a iné slabo prídržné častice, ktoré čistením nie je možné z akéhokoľvek dôvodu odstrániť, mierne spevní podklad, pôsobí aj ako spojovací mostík medzi podkladom a neskôr nanesenou vrstvou vyrovnávacej hmoty alebo farby.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom, strojné striekanie s pištolou

Spotreba na m2
60,0 ml,  90 - 200 ml

Balenie
1.00 kg, 5.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
18 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát výrobku31.01.2013 - 1.2 MB
name Certifikát kvality Jukol primer31.01.2013 - 391.4 KB
name Technický list Jukol primer31.01.2013 - 327.4 KB
name Karta bezpečnostných údajov31.01.2013 - 145.8 KB

JUKOLprimer (JUKOL)
hĺbkový základný náter

Oblasť použitia
JUKOLprimer je špeciálny hĺbkový základnýnáter na vodnom základe mikroemulzie a akrylátov. Používame ho naimpregnáciu veľmi nasiakavých stavebných podkladov pred ich natieraním sdisperznými farbami, pred nanášaním vyrovnávacích hmôt a pred nanášanímtenkovrstvých dekoračných omietok.

 

Vlastnosti výrobku
- hĺbkovo penetruje dopodkladu;
- zlepšuje vodoodpudivosť podkladu a egalizuje ho;
- viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením;
- zlepšuje prídržnosť;
- spevňuje podklad.

 

Aplikácia
štetec, valček s dlhým vlasom, striekacia pištoľ 

Spotreba na m2
90 až 100 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát výrobku09.05.2014 - 1.2 MB
name Certifikát kvality Silicone primer09.05.2014 - 386.7 KB
name Technický list Silicone primer09.05.2014 - 322.9 KB
name Karta bezpečnostných údajov09.05.2014 - 78.1 KB

SILICONEprimer (Jubosil G)
Silikónový základný náter

Oblasť použitia
SILICONEprimer je základný náter vyrobený na základe vodnej emulzie silikónových živíc. Používame ho pred maľovaním so silikónovými farbami a pred nanášaním silikónových omietok.

 

Vlastnosti výrobku
- zabezpečuje paropriepustnosť podkladu;
- predstavuje spojovací mostík medzi podkladom a náterom;
- egalizuje nasiakavosť podkladu;
- viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením;
- zlepšuje vodoodpudivosť

 

Aplikácia
štetec, valček s dlhým vlasom, striekacia pištoľ 

Spotreba na m2
90 až 100 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát výrobku09.05.2014 - 1.2 MB
name Certifikát kvality Silicate primer09.05.2014 - 386.7 KB
name Technický list Silicate primer09.05.2014 - 396.6 KB
name Karta bezpečnostných údajov09.05.2014 - 79.6 KB

SILICATEprimer (Jubosil GX)
Silikátovýzákladný náter

Oblasť použitia
SILICATEprimer je základný náter vyrobený na základe draselného vodného skla a organických prísad. Používame ho pred maľovaním so silikátovými farbami, pred nanášaním silikátových omietok a na riedenie silikátových farieb a omietok (do 5%).

 

Vlastnosti výrobku
- egalizuje podklad;
- viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením;
- zvyšuje vodoodpudivosť podkladu

 

Aplikácia
štetec, valček s dlhým vlasom

Spotreba na m2
90 až 100 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Technický list09.05.2014 - 321.5 KB
name Certifikát dekoračné vnútorné náterové hmoty09.05.2014 - 1.2 MB
name Karta bezpečnostných údajov09.05.2014 - 417.6 KB
name Certifikát kvality Revital primer09.05.2014 - 79.4 KB

REVITALprimer (Jubosil EX)
Egalizačný základný náter

Oblasť použitia
JUBOSIL GF je biely vnútorný základný náter nazáklade polymérnych spojív, špeciálnych prísad a plnív. Umožňujeprídržnosť silikátových farieb na povrchoch, ktoré boli premaľované disperznýmifarbami.
Používame ho ako krycí základný náter pred nanášaním silikátových farieb (JUPOLSILIKAT, JUBOSIL ANTIK) na vnútorné stenové povrchy.

 

Vlastnosti výrobku
- egalizuje podklad;
- zlepšuje prídržnosť k podkladu;
- blokuje ľahko rozpustné látky v podklade;
- je dobre paropriepustný.

 

Aplikácia
štetec, valček, pištol s rozprašovačom

Spotreba na m2
130 až 150 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Technický list31.01.2013 - 324.7 KB
name Certifikát dekoračné vnútorné náterové hmoty31.01.2013 - 564.1 KB
name Karta bezpečnostných údajov31.01.2013 - 145.0 KB
name Certifikát kvality Jubosil GF31.01.2013 - 407.8 KB

JUBOSIL GF
základ. náter pod vnútor. silikátové farby

Oblasť použitia
JUBOSIL GF je biely vnútorný základný náter nazáklade polymérnych spojív, špeciálnych prísad a plnív. Umožňujeprídržnosť silikátových farieb na povrchoch, ktoré boli premaľované disperznýmifarbami.
Používame ho ako krycí základný náter pred nanášaním silikátových farieb (JUPOLSILIKAT, JUBOSIL ANTIK) na vnútorné stenové povrchy.

 

Vlastnosti výrobku
- egalizuje podklad;
- zlepšuje prídržnosť k podkladu;
- blokuje ľahko rozpustné látky v podklade;
- je dobre paropriepustný.

 

Aplikácia
štetec, valček, pištol s rozprašovačom

Spotreba na m2
130 až 150 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát výrobku31.01.2013 - 1.2 MB
name Certifikát kvality Vezakril primer31.01.2013 - 412.8 KB
name Technický list Vezakril primer31.01.2013 - 319.0 KB
name Karta bezpečnostných údajov vezakril31.01.2013 - 145.0 KB

VEZAKRILprimer (VEZAKRIL)
akrylátový drsný základný náter

Oblasť použitia
VEZAKRILprimer je kremičitým pieskom plnenávodná disperzia polymérnych spojív, je vhodný na základné natieranie veľmihladkých povrchov, čím zlepšujeme prídržnosť dekoračných omietok a lepidiel nakeramické obklady.

 

Vlastnosti výrobku
- náter podstatnezvyšuje drsnosť podkladu;
- pre nanesenú omietku resp. lepidlo zabezpečuje lepšiu prídržnosť;
- egalizuje podklad vzhľadom k nasiakavosti;
- mierne zvyšuje vodoodpudivosť podkladu.Aplikácia

 

Aplikácia
štetec

Spotreba na m2
300 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od +5°C do +25°C. Nesmie zmrznúť.