VYROVNÁVACIE HMOTY

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát vyrovnávacie hmoty31.01.2013 - 593.7 KB
name Technický list Jubolin31.01.2013 - 333.3 KB
name Karta bezpečnostných údajov Jubolin05.02.2013 - 145.0 KB

Jubolin Classic
disperzný vnútorný vyrovnávací tmel   

Oblasť použitia
Jubolin Classic je disperzná tenkovrstvá vyrovnávaciahmota. Používa sa na jemné vyrovnanie a zahladenie vnútorných stenových astropných povrchov ako aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier...

 

Vlastnosti výrobku
- na použitiepripravená vyrovnávacia hmota;
- jednoduché nanášanie;
- dobrá prídržnosť;
- možné brúsenie;
- veľká paropriepustnosť;
- zahladené povrchy natierame všetkými druhmi maliarskych disperzných farieb.

 

Aplikácia
nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
1,5 až 2 kg

Balenie
3.00 kg, 8.00 kg, 25.00kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát kvality Jubolin reparatur31.01.2013 - 485.7 KB
name Technický list Jubolin reparatur31.01.2013 - 320.0 KB
name Karta bezpečnostných údajov Jubolin reparatur31.01.2013 - 144.7 KB

JUBOLIN REPARATUR

Oblasť použitia
JUBOLIN REPARATUR na pripravená reparačnávyrovnávacia hmota na opravy menších poškodení, priehlbín, prasklín, dier apod. na vnútorných stenových a stropných povrchoch.

 

Vlastnosti výrobku
- na použitiepripravená vyrovnávacia hmota;
- veľká tixotropnosť;
- presná aplikácia;
- možné brúsenie;
- veľká paropriepustnosť;
- zahladené povrchy natierame všetkými druhmi maliarskych disperzných farieb.

 

Aplikácia
Nerezové oceľové hladítko

Balenie
150.00 g

Doba použiteľnosti v mesiacoh
15

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát vyrovnávacie hmoty31.01.2013 - 593.7 KB
name Certifikát kvality Jubolin P-2531.01.2013 - 483.2 KB
name Technický list Jubolin P-2531.01.2013 - 331.3 KB
name Karta bezpečnostných údajov Jubolin P-2531.01.2013 - 150.0 KB

Jubolin P-25 Fine

Vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie

Oblasť použitia
Jubolin P-25 Fine je disperzná tenkovrstvá vyrovnávaciahmota. Používa sa na jemné zahladenie vnútorných stenových a stropnýchpovrchov ako aj na vyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier ...

 

Vlastnosti výrobku
- na strojné a ručnénanášanie pripravená vyrovnávacia hmota;
- výnimočne vysoká tixotropnosť;
- jednoduché nanášanie;
- možné brúsenie;
- veľká paropriepustnosť;
- zahladené povrchy natierame všetkými druhmi maliarskych disperzných farieb.

 

Aplikácia
strojné striekanie s rosprašovačom, nerezové oceľové hladitko

Spotreba na m2
1,5 až 2 kg

Balenie
25.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Technický list Jubolin P-5031.01.2013 - 341.3 KB
name Karta bezpečnostných údajov Jubolin P-5031.01.2013 - 149.8 KB

Jubolin P-50 Extra fine

Jemná vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné nanášanie

Oblasť použitia
Jubolin P-50 Extra fine je disperzná pastovitá tenkovrstvá vyrovnávacia hmota. Používa sa na veľmijemné zahladenie vnútorných stenových a stropných povrchov ako aj navyplnenie menších priehlbín, prasklín, dier ... Je vhodná predovšetkým nazahladenie povrchov sadrokartónových dosiek.

 

Vlastnosti výrobku
- na strojné a ručnénanášanie pripravená vyrovnávacia hmota;
- vysoká tixotropnosť;
- veľmi jednoduché nanášanie;
- dobrá prídržnosť;
- jednoduché brúsenie (aj po niekoľkodňovom schnutí);
- veľká paropriepustnosť;
- veľmi jemný a hladký povrch;
- zahladené povrchy natierame všetkými druhmi maliarskych disperzných farieb.

 

Aplikácia
strojné striekanie s rosprašovačom, nerezové oceľové hladitko

Spotreba na m2
 1,5 až 2 kg

Balenie
25.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh

12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Karta bezpečnostných údajov04.11.2016 - 594.5 KB
name Vyhlásenie o parametroch04.11.2016 - 100.0 KB
name Technický list04.11.2016 - 396.3 KB

JUBOLIN Thermo

Tepelnoizolačná vnútorná vyrovnávacia hmota

Oblasť použitiaObsahuje duté plnivá, ktoré vytvárajú tepelnú zábranu, čím je povrch na pocit teplejší a príjemnejší na dotyk. V kombinácii s vnútornou farbou JUPOL Thermo je účinok a úspora energie ešte väčšia. Pomáha pri znižovaní vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu systému.

 

Vlastnosti výrobku
- obsahuje duté plnivá, - pomáha pri znižovaní vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu náteru;- trieda I - vysoká priepustnosť vodnej pary;- súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/(mK)): 0,15;- prídržnosť (betón) (MPa): > 0,8;- jednoducho sa nanáša; - pre ručné a strojné nanášanie; - zahladené povrchy maľujeme všetkými druhmi maliarskými disperznými farbami.

 

Aplikácia
hladidlo, striekacie zariadenie

Spotreba na m2
 0,94 kg/m2pre hrúbku vrstvy1 mm

Balenie
5.00 l

Doba použiteľnosti v mesiacoh

12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát kvality Nivelin31.01.2013 - 440.9 KB
name Certifikát vyrovnávacie hmoty31.01.2013 - 593.7 KB
name Karta bezpečnostných údajov Nivelin31.01.2013 - 145.5 KB
name Technický list Nivelin31.01.2013 - 334.4 KB

NIVELIN
práškový vnútorný vyrovnávací tmel

Oblasť použitia
NIVELIN je prášková tenkovrstvá vyrovnávaciahmota, určená na jemné vyrovnanie a zahladenie vnútorných stenových astropných povrchov.

 

Vlastnosti výrobku
- na strojné a ručnénanášanie;
- jednoduché nanášanie;
- dobrá prídržnosť;
- dlhá doba spracovania;
- možné brúsenie;
- veľká paropriepustnosť;
- zahladené povrchy natierame všetkými druhmi maliarskymi disperznými farbami.

 

Aplikácia
Nerezové oceľové hladítko, strojné striekanie s rozprašovačom 

Spotreba na m2
1 až 1,5 kg

Balenie
5.00 kg, 20.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát kvality Nivelin D31.01.2013 - 526.6 KB
name Karta bezpečnostných údajov Nivelin D31.01.2013 - 214.7 KB
name Technický list Nivelin D31.01.2013 - 348.1 KB
name Vyhlásenie zhody Nivelin D31.01.2013 - 127.5 KB

NIVELIN D
hrubovrstvá vyrovnávacia hmota

Oblasť použitia
NIVELIN D je polymérnymi spojivami vylepšenávápennocementová vyrovnávacia hmota. Používa sa:
- na vyrovnanie väčších nerovností na vnútorných a vonkajších minerálnychpovrchoch (do 5 mm v jednej vrstve),
- na vyrovnanie a opravu chýb na vnútorných, drsnejšie upravených stenových astropných podkladoch
- na zahladenie neomietnutých betónových stropov a podobných povrchov 
- na zahladenie menších fasádnych povrchov.

 

Vlastnosti výrobku
- pri schnutí sa veľmimálo zmrašťuje;
- vyznačuje sa nízkym modulom pružnosti;
- veľká vodoodpudivosť;
- je hydrofobizovaná;
- vyrovnané fasádne povrchy môžeme natierať všetkými druhmi fasádnych farieb,vnútorné povrchy natierame akoukoľvek vnútornou disperznou maliarskou farboualebo na ňu lepíme všetky druhy tapiet.

 

Aplikácia
Nerezové oceľové hladidlo, strojné striekanie s rozprašovačom 

Spotreba na m2
 približne 1,5 kg pre vrstvu hrúbky 1 mm

Balenie
5.00 kg, 20.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12 a 6

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát vyrovnávacie hmoty31.01.2013 - 593.7 KB
name Certifikát kvality Hobi kit31.01.2013 - 448.7 KB
name TEchnický list Hobi kit31.01.2013 - 332.3 KB
name Karta bezpečnostných údajov AHobi kit31.01.2013 - 145.7 KB

HOBI KIT
prášková vyrovnávacia hmota

Oblasť použitia
HOBI KIT je na základe sadry vyrobenýreparačný tmel. Používa sa na vyrovnanie väčších dier (do 5 cm) a nerovností,na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár, ... Na menších plochách jumôžeme použiť aj ako klasickú hrubú alebo jemnú omietku.

 

Vlastnosti výrobku
- rýchlo tuhnúcavnútorná vyrovnávacia hmota na steny;
možné veľké hrúbky vrstvy;
- ľahké nanášanie;
- vyrovnané povrchy môžeme premaľovať všetkými druhmi disperzných farieb.

 

Aplikácia
nerezové oceľové hladidlo, nerezová maliarska špachtľa

Spotreba na m2
približne 1,1 kg prevrstvu hrúbky 1 mm

Balenie
2.00 kg, 15.00 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
12 a 6

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát kvality Hobi beton31.01.2013 - 447.3 KB
name Technický list Hobi betón31.01.2013 - 326.1 KB
name Karta bezpečnostných údajov Hobi betón31.01.2013 - 205.8 KB

HOBI BETÓN
drobnozrnná suchá betónová zmes    

Oblasť použitia
HOBI BETON je priemyselne pripravená sucházmes. Používa sa na prípravu menšieho množstva drobnozrnného betónu na opravybetónových podláh a betónových prvkov v exteriéri a interiéri. Je vhodná namenšie opravy betonskih plotov, vencov a pod. Môže sa použiť ako lepiaca maltapri osadení betónových a kamených dosiek.

 

Vlastnosti výrobku
- jednoduchá príprava;
- možnosť väčších hrúbok vrstiev a veľkých pevností;
- základ na prípravu kvalitnej vylepšenej malty na menšie murárske práce(pridanie hydraulického vápna a piesku);
- všestranné použitie výrobku (ako lepiaca malta, ako vylepšená malta …).

 

Aplikácia
zrovnáme s dlhšou drevenou latou, zrovnáme s dreveným hladítkom

Spotreba na m2
približne 17 kg prevrstvu hrúbky 1 cm

Balenie
25 kg

Doba použiteľnosti v mesiacoh
6

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.