ZÁKLADNÉ NÁTERY

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát základné nátery31.01.2013 - 1.2 MB
name Karta bezpečnostných údajov Unigrund31.01.2013 - 145.6 KB
name Certifikát kvality Unigrund31.01.2013 - 414.8 KB
name Technický list Unigrund31.01.2013 - 324.3 KB

UNIGRUND
univerzálny základný náter pod omietky  

Oblasť použitia
UNIGRUND je univerzálny základný náter nazáklade vodnej disperzie akrylátových spojív, špeciálnych prísad a kremičitýchplnív. Používame ho ako základný náter pred nanášaním všetkých polymérnychdekoračných tenkovrstvých omietok (akrylátové, silikónové, silikátové).

 

Vlastnosti výrobku
- predlžuje dobuspracovania omietok (vysoká teplota, veľmi nasiakavé podklady);
- zlepšuje prídržnosť omietok na veľmi hladkých podkladoch;
- egalizuje podklad (rovnomerná nasiakavosť podkladu).

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom, strojné striekanie s pištolou

Spotreba na m2
120 až 200 g

Balenie
5.00 kg, 18.00 kg

Tónovanie
JUB, Jumix sistem

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát základné nátery31.01.2013 - 1.2 MB
name Karta bezpečnostných údajov Akril emulzia31.01.2013 - 161.5 KB
name Certifikát kvality Akril emulzia31.01.2013 - 435.8 KB
name Technický list Akril emulzia31.01.2013 - 184.1 KB

AKRIL EMULZIA
akrylátový základný náter a plastifikátor

Oblasť použitia
AKRIL EMULZIA je nepigmentovaná vodná disperzia polymérnych spojív. Používame ju:
 - ako základný náter pred maľovaním s disperznými farbami a pred nanášaním minerálnych a akrylátových omietok;
- ako spojovací mostík medzi starým a novým betónom;
- ako B zložka pri BAVALITE JUBOLINE F a VALITE
- akot prísada do niektorých pripravených maltových zmesí (RENOVAČNÁ OMIETKA) na zlepšenie technologických a pevnostných vlastností.

 

Vlastnosti výrobku
- predstavuje spojovací mostík medzi podkladom a náterom;
- egalizuje nasiakavosť podkladu;
- viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením;
- zlepšuje prídržnosť;
- spevňuje podklad.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom, strojné striekanie s pištolou

Spotreba na m2
90 až 100 g

Balenie
1.00 kg, 5.00 kg, 18.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
18 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát základné nátery31.01.2013 - 1.2 MB
name Certifikát kvality Jukol primer31.01.2013 - 391.4 KB
name Technický list Jukol primer31.01.2013 - 327.4 KB
name Karta bezpečnostných údajov Jukol primer31.01.2013 - 145.8 KB

JUKOL primer (JUKOL)
hĺbkový základný náter

Oblasť použitia
JUKOLprimer je špeciálny hĺbkový základnýnáter na vodnom základe mikroemulzie a akrylátov. Používame ho naimpregnáciu veľmi nasiakavých stavebných podkladov pred ich natieraním sdisperznými farbami, pred nanášaním vyrovnávacích hmôt a pred nanášanímtenkovrstvých dekoračných omietok.

 

Vlastnosti výrobku
- hĺbkovo penetruje dopodkladu;
- zlepšuje vodoodpudivosť podkladu a egalizuje ho;
- viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením;
- zlepšuje prídržnosť;
- spevňuje podklad.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom, strojné striekanie s pištolou

Spotreba na m2
90 až 100 g

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát základné nátery31.01.2013 - 1.2 MB
name Certifikát kvality Jubosil g31.01.2013 - 386.7 KB
name Technický list Jubosil g31.01.2013 - 322.9 KB
name Karta bezpečnostných údajov Jubosil g31.01.2013 - 146.7 KB

SILICONEprimer (JUBOSIL G)
silikónový základný náter

Oblasť použitia
SILICONEprimer je základný náter vyrobený nazáklade vodnej emulzie silikónových živíc. Používame ho pred maľovaním sosilikónovými farbami a pred nanášaním silikónových omietok.

 

Vlastnosti výrobku
- zabezpečujeparopriepustnosť podkladu;
- predstavuje spojovací mostík medzi podkladom a náterom;
- egalizuje nasiakavosť podkladu;
- viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením;
- zlepšuje vodoodpudivosť

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom, strojné striekanie s pištolou

Spotreba na m2
90 až 100 ml

Balenie

5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát základné nátery31.01.2013 - 1.2 MB
name Certifikát kvality Jubosil gx31.01.2013 - 396.6 KB
name Technický list Jubosil gx31.01.2013 - 323.7 KB
name Karta bezpečnostných údajov Jubosil gx31.01.2013 - 147.5 KB

SILICATEprimer (JUBOSIL GX)
silikátový základný náter  

Oblasť použitia
SILICATEprimer je základný náter vyrobený nazáklade draselného vodného skla a organických prísad. Používame ho pred maľovanímso silikátovými farbami, pred nanášaním silikátových omietok a na riedeniesilikátových farieb a omietok (do 5%).

 

Vlastnosti výrobku
-egalizuje podklad;
- viaže častice prachu, ktoré nemôžeme odstrániť čistením;
- zvyšuje vodoodpudivosť podkladu

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom

Spotreba na m2
90 až 100 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát základné nátery31.01.2013 - 1.2 MB
name Certifikát kvality Jubosil ex31.01.2013 - 417.6 KB
name Technický list Jubosil ex31.01.2013 - 321.5 KB
name Karta bezpečnostných údajov Jubosil ex31.01.2013 - 146.9 KB

REVITALprimer (JUBOSIL EX)
mikroarmovaný egalizačný základ. náter   

Oblasť použitia
REVITALprimer je so syntetickými vláknamimikroarmovaný a s kremičitým pieskom plnený základný náter na základedraselného vodného skla a akrylátových spojív. Je vhodný na natieranie vlasovopopraskaných povrchov pred maľovaním s mikroarmovanými (Revitalcolor silicate aRevitalcolor AG) a inými farbami.

 

Vlastnosti výrobku
- náter dobre premostívlasové praskliny šírky cca 0,3 mm;
- zlepšuje prídržnosť k podkladu;
- zvyšuje vodoodpudivosť.

 

Aplikácia
štetec 

Spotreba na m2
300 až 600 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát základné nátery31.01.2013 - 1.2 MB
name Karta bezpečnostných údajov Vezakril31.01.2013 - 78.6 KB
name Certifikát kvality Vezakril31.01.2013 - 412.8 KB
name Technický list Vezakril31.01.2013 - 319.0 KB

VEZAKRILprimer (VEZAKRIL)
akrylátový drsný základný náter

Oblasť použitia
VEZAKRILprimer je kremičitým pieskom plnenávodná disperzia polymérnych spojív, je vhodný na základné natieranie veľmihladkých povrchov, čím zlepšujeme prídržnosť dekoračných omietok a lepidiel nakeramické obklady.

 

Vlastnosti výrobku
- náter podstatnezvyšuje drsnosť podkladu;
- pre nanesenú omietku resp. lepidlo zabezpečuje lepšiu prídržnosť;
- egalizuje podklad vzhľadom k nasiakavosti;
- mierne zvyšuje vodoodpudivosť podkladu.

 

Aplikácia
štetec

Spotreba na m2
300,0 ml

Balenie
5.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.