VYROVNÁVACIE HMOTY

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát kvality Nivelin d31.01.2013 - 526.6 KB
name Karta bezpečnostných údajov Nivelin d31.01.2013 - 76.0 KB
name Technický list Nivelin d31.01.2013 - 348.1 KB
name Vyhláška zhody Nivelin d31.01.2013 - 127.5 KB

NIVELIN D
hrubovrstvá vyrovnávacia hmota

Oblasť použitia
NIVELIN D je polymérnymispojivami vylepšená vápennocementová vyrovnávacia hmota. Používa sa:
- na vyrovnanie väčších nerovností na vnútorných a vonkajších minerálnychpovrchoch (do 5 mm v jednej vrstve),
- na vyrovnanie a opravu chýb na vnútorných, drsnejšie upravených stenových astropných podkladoch
- na zahladenie neomietnutých betónových stropov a podobných povrchov 
- na zahladenie menších fasádnych povrchov

 

Vlastnosti výrobku
- pri schnutí sa veľmimálo zmrašťuje;
- vyznačuje sa nízkym modulom pružnosti;
- veľká vodoodpudivosť;
- je hydrofobizovaná;
- vyrovnané fasádne povrchy môžeme natierať všetkými druhmi fasádnych farieb,vnútorné povrchy natierame akoukoľvek vnútornou disperznou maliarskou farboualebo na ňu lepíme všetky druhy tapiet.

 

Aplikácia
nerezové oceľové hladidlo, strojové striekanie s rozprašovaním

Spotreba na m2
približne 1,5 kg pre vrstvuhrúbky 1 mm

Balenie
5.00 kg, 20.00 kg 

Doba použitia v mesiacoch
12 a 6

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát kvality Jubolin f31.01.2013 - 455.1 KB
name Certifikát vyrovnávacie hmoty31.01.2013 - 593.7 KB
name Technický list Jubolin f31.01.2013 - 336.4 KB
name Karta bezpečnostných údajov Jubolin f01.02.2013 - 75.6 KB

JUBOLIN F
dvojzložkový fasádny vyrovnávací tmel

Oblasť použitia
JUBOLIN F je dvojzložková tenkovrstvávyrovnávacia hmota (zložka B: AKRIL EMULZIA). Používa sa na opravy povrchovýchchýb a poškodení a jemné vyrovnanie betónových a pevne omietnutých fasádnychpovrchov. Je vhodná na jemné opravy fasádnych ozdôb, pri čom ho zvyčajnearmujeme špeciálnymi tenkými tkaninami zo syntetických vlákien.

 

Vlastnosti výrobku
- dobrávodoodpudivosť;
- veľká pevnosť;
- dobrá prídržnosť na minerálne povrchy;
- vyrovnané povrchy môžeme premaľovať všetkými druhmi fasádnych farieb, ajfarbami vyrobenými na základe organických rozpúšťadiel.

 

Aplikácia
nerezové oceľové hladidlo, strojové striekanie s rozprašovaním

Spotreba na m2
1,2 až 2,0 kg Jubolinu F a 0,3až 0,5 kg Akril emulzie

Balenie
20.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
6 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Certifikát kvality Hobi beton31.01.2013 - 447.3 KB
name Technické listy Hobi beton31.01.2013 - 326.1 KB
name Karta bezpečnostných údajov Hobi beton31.01.2013 - 76.4 KB

HOBI BETÓN
drobnozrnná suchá betónová zmes

Oblasť použitia
HOBI BETON je priemyselne pripravená sucházmes. Používa sa na prípravu menšieho množstva drobnozrnného betónu na opravybetónových podláh a betónových prvkov v exteriéri a interiéri. Je vhodná na menšieopravy betonskih plotov, vencov a pod. Môže sa použiť ako lepiaca malta priosadení betónových a kamených dosiek.

 

Vlastnosti výrobku
- jednoduchá príprava;
- možnosť väčších hrúbok vrstiev a veľkých pevností;
- základ na prípravu kvalitnej vylepšenej malty na menšie murárske práce(pridanie hydraulického vápna a piesku);
- všestranné použitie výrobku (ako lepiaca malta, ako vylepšená malta …).

 

Aplikácia
zarovnanie s dlhšou drevenou latou, zarovnanie s dreveným hladidlom

Spotreba na m2
približne 17 kg pre vrstvuhrúbky 1 cm

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.