SANAČNÉ OMIETKY

JUBOSAN SANAČNÁ OMIETKA

Oblasť použitia
JUBOSAN SANAČNÁ OMIETKA je suchá priemyselnepripravená maltová zmes vyrobená na základe cementu, organických prísad ašpeciálnych minerálnych plnív. Je určená na realizáciu nových omietok navlhkých stenách.

 

Vlastnosti výrobku
- v systéme s postrekomúčinne zabraňuje atmosferickému vlhnutiu omietky;
- poskytuje výborné výsledky pri sanácii vlhkých stien;
- veľká vodoodpudivosť omietky;
- veľmi paropriepustná;
- nezvyšuje vzlínavosť vody;
- JUBOSAN SANAČNÝ SYSTÉM vyhovuje požiadavkam Merkblatt 2-9-04 WTA.d.

 

Aplikácia
murárska lyžica

Spotreba na m2
 20 kg pre vrstvuhrúbky 3 cm

Balenie
12.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
6 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.

 JUBOSAN SANAČNÝ POSTREK

Oblasť použitia
JUBOSAN SANAČNÝ POSTREKje priemyselne pripravená maltová zmes vyrobená na základe cementu, organickýchprísad a špeciálnych minerálnych plnív. Má funkciu postreku pred nanášanímJUBOSAN Sanačnej omietky. 

Spolu s JUBOSAN SANAČNOU OMIETKOU tvorí 2K systém na sanáciu vlhkých stien.

 

Vlastnosti výrobku
- dobrá prídržnosťk podkladu a spevnenie podkladu
- veľká vodoodpudivosť
- v sytéme s omietou je účinný pri sanácii vlhkého tehlového, kamenného resp.zmiešaného muriva;
- z dôvodu veľkého množstva vzduchových pórov 
spolupôsobí s omietkou a zabraňuje nahromadeným soliam uloženým tesne podstenovým povrchom vylučovanie do ešte čerstvej sanačnej omietky;
- JUBOSAN SANAČNÝ SYSTÉM vyhovuje požiadavkam Merkblatt 2-9-04 WTA.

 

Aplikácia
murárska lyžica, murárska naberačka 

Spotreba na m2
10.0 kg

Balenie
20.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
16 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Technický list Renovačná omietka31.01.2013 - 344.1 KB
name Karta bezpečnostných údajov Renovačná omietka31.01.2013 - 76.6 KB
name Certifikát Renovačná omietka31.01.2013 - 538.6 KB
name Vyhlásenie zhody Renovčná omietka31.01.2013 - 135.9 KB

RENOVAČNÁ   OMIETKA
mikroarmovaná vyrovnávacia hmota 

Oblasť použitia
RENOVAČNÁ OMIETKA je polymérnymi spojivamivylepšená mikroarmovaná fasádna vyrovnávacia hmota. Používa sa predovšetkým nasanáciu popraskaných fasádnych a vnútorných povrchov a na vyrovnanie drsneupravených povrchov: vápennocementové, cementové, akrylátové, silikátové a inédekoračné omietky. Je vhodná na sanáciu tepelnoizolačných systémov a naúpravu pórobetónu.

 

Vlastnosti výrobku
- je hydrofobizovaná;
- veľmi nízky modul pružnosti.

 

Aplikácia
ručne nerezovým oceľovým hladidlom,  strojné striekanie s pištolou

Spotreba na m2
 1,4 kg pre vrstvuhrúbky 1 mm

Balenie
20.00 kg 

Doba použitia v mesiacoch
6mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.