LEPIDLÁ, ŠKÁROVACIE A TESNIACE HMOTY

 

 

Súbory na stiahnutie

name Technický list Akrinol31.01.2013 - 336.7 KB
name Certifikát kvality Akrinol31.01.2013 - 526.4 KB
name Karta bezpečnostných údajov Akrinol31.01.2013 - 76.9 KB
name Vyhlásenie zhody Akrinol31.01.2013 - 130.8 KB

AKRINOL
lepidlo na keramiku a pórobetón

Oblasť použitia
AKRINOL jeviacúčelové stavebné lepidlo vyrobené na základe cementu. Je vhodné na:
- lepenie keramických obkladov a dlažieb, klinkeru, sklenných a inýchmozaík na neproblematické stenové a podlahové povrchy. 
- lepenie pórobetónovýc blokov pri stavbe ľahkých nosných a deliacich stien.
- lepenie podlahových dlaždíc v objektoch s podlahovým vykurovaním.

 

Vlastnosti výrobku
- trieda C1T (STN EN12004);
- teplotná odolnosť od -40 do +70°C;
- veľká prídržnosť;
- na vonkajšie a vnútorné použitie.

 

Aplikácia
Zubová oceľová špachtľa, zubové oceľové murárske hladidlo 

Spotreba na m2
 2 až 3 kg

Balenie
5.00 kg, 20.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
12 a 6 

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Technický list Stavebné lepidlá31.01.2013 - 336.0 KB
name Certifikát kvality Akrinol elastik31.01.2013 - 558.6 KB
name v Akrinol elastik31.01.2013 - 76.9 KB
name vyhlásenie zhody Akrinol elastik31.01.2013 - 137.3 KB

AKRINOL ELASTIK
elastické lepidlo na keramiku

Oblasť použitia
AKRINOL elastik jeelastické stavebné lepidlo S1 vyrobené na základe cementu a špeciálnych prísad.Je vhodné na:
- lepenie keramických obkladov a dlažieb, klinkeru, sklenných a inýchmozaík na stenové a podlahové povrchy. 
- lepenie podlahových dlažieb v objektoch s podlahovým vykurovaním. 
- lepenie keramických obkladov na staré keramické obklady.

 

Vlastnosti výrobku
- trieda C2T (STN EN1204);
- elastické lepidlo S1 (STN EN 12002);
- veľká prídržnosť;
- teplotná odolnosť od -40 do +70°C;
- pre vonkajšie a vnútorné použitie.

 

Aplikácia
Zubová oceľová špachtľa, zubové oceľové murárske hladidlo 

Spotreba na m2
2 až 3 kg

Balenie
5.00 kg, 20.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
12 a 6 

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.

 

 

Súbory na stiahnutie

name Karta bezpečnostných údajov Akrinol flex31.01.2013 - 79.6 KB
name Technický list Akrinol flex31.01.2013 - 394.2 KB
name Technický list Jukol31.01.2013 - 327.4 KB

AKRINOL FLEX
flexibilné lepidlo na keramiku

Oblasť použitia
Flexibilné lepidlo nabáze cementu a polymérnych spojív na lepenie keramických obkladačiek adlaždíc, klinkeru, sklených a iných mozaík na stenové a podlahové (ajvykurované), vnútorné a vonkajšie problematické povrchy ako sú: terasy, bazény,staré keramické obklady, pórobetón, sadrokartónové a vláknocementové dosky. 
Zatriedenie podľa EN 12004: C2TE
Zatriedenie podľa EN 12002: S1

 

Vlastnosti výrobku
- trieda C2TE (EN12004);
- elastické lepidlo S1 (EN 12002);
- predĺžená doba spracovania;
- vylepšené vlastnosti;
- teplotná odolnosť (-40 až +70°C);
- veľká prídržnosť;
- pre vonkajšie a vnútorné použitie.

 

Aplikácia
Zubová oceľová špachtľa, zubové oceľové murárske hladidlo 

Spotreba na m2
2 až 3 kg 

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
6 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch.