FASÁDNE FARBY

ACRYLCOLOR
akrylátová fasádna farba

Oblasť použitia
ACRYLCOLOR je fasádna farbašetrná k životnému prostrediu, vyrobená na základe vodnej disperziepolymérnych spojív. Farba 
je vhodná na maľovanie pevných jemne omietnutých resp. jemne zahladenýchfasádnych povrchov a v praxi sa najčastejšie používa na obytné domy ako aj naveľké objekty

 

Vlastnosti výrobku
- veľmi vodoodpudivá;
- dobrá krycia schopnosť;
- odolná proti atmosferickým vplyvom;
- jednoduché nanášanie.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom, strojné striekanie s pištolou

Spotreba na m2
180 až 210 ml

Balenie
0.75 l, 5.00 l, 15.00 l

Doba použitia v mesiacoch
18

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

REVITALCOLOR NG
mikroarmovaná akrylátová fasádna farba

Oblasť použitia
REVITALCOLOR NG jemikroarmovaná fasádna farba vyrobená na základe vodnej disperzie akrylátovýchspojív, pigmentov, plnív a špeciálnych prísad. Farba je vhodná na natieraniepevných hrubšie omietnutých fasádnych povrchov a na natieranie fasádnychpovrchov, kde sú viditeľné vlásočnicové praskliny (do šírky 0,3 mm)..

 

Vlastnosti výrobku
- účinne zabraňujerozvoju rias a plesní na povrchu náteru;
- premosťuje vlásočnicové praskliny (do šírky 0,3 mm);
- veľmi vodoodpudivá;
- odolná proti atmosferickým vplyvom;
- dobre paropriepustná.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom

Spotreba na m2
300 až 700 ml

Balenie
5.00 l, 16.00 l

Doba použitia v mesiacoch
18 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

JUBOSILcolor silicone
silikátová fasádna farba biela

Oblasť použitia
JUBOSILcolor silicone (Jubosil F) jefasádna farba šetrná k životnému prostrediu, vyrobená na základesilikónových spojív. Farba je vhodná na maľovanie pevných jemne omietnutýchresp. jemne zahladených fasádnych povrchov, ktoré sú bez prasklín aleboakýchkoľvek iných chýb.

 

Vlastnosti výrobku
- výbornáparopriepustnosť;
- dlhotrvajúca veľká vodoodpudivosť;
- odolná proti atmosferickým vplyvom;
- výborná krycia schopnosť;
- farebný film je odolný proti účinkom dymových plynov.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom, strojné striekanie s rozprašovaním

Spotreba na m2
180 až 210 ml

Balenie
5.00 l, 16.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

REVITALcolor silicone
mikroarmovaná silikónová fasádna farba biela

Oblasť použitia
REVITALCOLOR Silicone (Revitalcolor Silikon) je k životnému prostrediu šetrná mikroarmovaná fasádna farba vyrobená na základe silikónových spojív a špeciálnych prísad, ktoré zabraňujú rozvoju rias a plesní na povrchu náteru. Farba je vhodná na natieranie pevných hrubšie omietnutých fasádnych povrchov a na natieranie fasádnych povrchov, kde sú viditeľné vlásočnicové praskliny. Patrí medzi fasádne nátery, ktoré poskytujú najkomplexnejšiu a dlhodobú ochranu fasády, ako aj nimimálne usadenie nečistôt na povrchu fasády.

 

Vlastnosti výrobku
- účinne zabraňuje rozvoju rias a plesní na povrchu náteru;
- premosťuje vlásočnicové praskliny (do šírky 0,3 mm);
- výborná paropriepustnosť;
- odolná proti atmosferickým vplyvom;
- dlhotrvajúca vodoodpudivosť.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček

Spotreba na m2
 300 až 700 ml

Balenie
5.00 l, 16.00 l

Doba použitia v mesiacoch
18 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

NANOXILCOLOR
samočistiaca mikroarmovaná fasádna farba biela

Oblasť použitia
NANOXILCOLOR je nazáklade vodnej disperzie silikónových spojív vyrobená mikroarmovaná fasádnafarba so samočistiacim efektom. Používa sa na:
- dekoračnú ochranu všetkých druhov pevných reliéfne upravených,resp. drsných a zahladených, resp. jemne drsných fasádnych povrchov;
- udržiavacie maľovanie fasádnych povrchov napadnutých stenovými riasami aplesňami (najskôr dezinfikovať povrch);
- údržba objektov so záverečnými omietkami Nanoxil.

 

Vlastnosti výrobku
- samočistiaci efekt;
- mikroarmovaná;
- výborná vodoodpudivosť povrchu;
- veľmi dobrá paropriepustnosť;
- dobrá krycia schopnosť;
- dobrá odolnosť pred napadnutím stenovými riasami a plesňami;
- veľká odolnosť proti účinkom rôznych atmosferických vplyvov (UV lúče, dymovéplyny, poveternostné zrážky);
- slabá prídržnosť prachu a iných nečistôt na povrch.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom

Spotreba na m2
300 až 700 ml

Balenie
16.00 l

Doba použitia v mesiacoch
18 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

JUBOSILcolor silicate
silikátová fasádna farba biela

Oblasť použitia
JUBOSILcolor Silicate(JUBOSIL FX) je k životnému prostrediu šetrná silikátová farba vyrobená nazáklade kvalitného vodného skla a organických prísad a vyhovuje norme DIN18363. Z dôvodu špecifického spôsobu chemickej väzby na minerálny podkladje veľmi vhodná na obnovu fasádnych povrchov objektov kultúrneho dedičstva(budovy v starých centrách miest, cirkevné objekty, hrady a pod.) a 
na obnovovacie maľovanie fasádnych plôch obložených silikátovými tehlami.

 

Vlastnosti výrobku
- veľmi dobreparopriepustná;
- odolná proti atmosferickým vplyvom;
- chemicky sa viaže k podkladu.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom

Spotreba na m2
 180 až 210 ml

Balenie
5.00 l, 16.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

REVITALCOLOR silicate
silikátová mikroarmovaná fasádna farba biela

Oblasť použitia
REVITALCOLOR SILICATE(Revitalcolor SI) je na základe kvalitného vodného skla vyrobenámikroarmovaná fasádna farba. Z dôvodu špecifického spôsobu chemickej väzby naminerálny podklad je veľmi vhodná na obnovu fasádnych povrchov objektovkultúrneho dedičstva (budovy v starých centrách miest, cirkevné objekty, hradya pod.). Možné nanášanie na dobre prídržné staré akrylátové, silikátové asilikónové vrstvy farieb resp. dekoračné omietky

 

Vlastnosti výrobku
- účinne premosťujevlásočnicové praskliny (do šírky 0,3 mm); 
- veľmi paropriepustná; 
- vodoodpudivá;
- odolná proti atmosferickým vplyvom;
- výborná krycia schopnosť.

 

Aplikácia
štetec, maliarsky valček s dlhým vlasom

Spotreba na m2
300 až 700 ml

Balenie
5.00 l, 16.00 l

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

BIO VÁPENNÁ

Oblasť použitia
Bio vápenná fasádnafarba je k životnému prostrediu šetrná farba vyrobená na základe hasenéhovápna. Používa sa na dekoračnú ochranu málo únosných podkladov v starejvidieckej architektúre, pri dodatočnej vodoodpudivej ochrane ako aj nanáročnejšie úpravy fasádnych povrchov chránených objektov architektonickéhodedičstva.

 

Vlastnosti výrobku
- silný dezinfekčnýúčinok;
- prírodzene fungicídny a baktericídny účinok;
- jednoduché nanášanie;
- veľká paropriepustnosť.

 

Aplikácia
strojné striekanie s rozprašovačom, maliarsky valec s dlhým vlasom, štetec

Spotreba na m2
220 až 250 ml

Balenie
18.00 l 

Doba použitia v mesiacoch
12 mesiacov

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.