DEKORAČNÉ OMIETKY

JUBIZOL ACRYL FINISH S 1.5, 2.0 a 2.5
(AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA)

Oblasť použitia
Je najčastejšie používaná záverečná hladená omietka vo fasádnych tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL s tepelnou izoláciou EPS, resp. XPS. Akrylátová hladená omietka je vyrobená na základe polymérnych spojív. Pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch.

 

Vlastnosti výrobku
- vysoká vodoodpudivosť;
- veľká pevnosť;
- pomerne veľká paropriepustnosť;
- dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- dodatočná ochrana pred napadnutím riasami a plesňami;
- odolnosť v akýchkoľvek klimatických podmienkach;dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady;
- pre kritické podmienky nanášania v letných mesiacoch možné použitie prísady JUBIZOL Summer Finish additive

 

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,5 kg/m2 pri zrnitosti 1.5
3,0 kg/m2 pri zrnitosti 2.0
5,0 kg/m2 pri zrnitosti 2.5

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

Zrnitosť
Akrylátová hladená omietka 1,5 mm, Akrylátová hladená omietka 2,0 mm, Akrylátová hladená omietka 2,5 mm

JUBIZOL ACRYL FINISH XS 1.5 a 2.0
(XTG - AKRYLÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA)

Oblasť použitia
Akrylátová hladená omietka vyrobená na základe polymérnych spojív. Pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch, omietka má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady. Používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych povrchov.

 

Vlastnosti výrobku
- vysokávodoodpudivosť;
- veľká pevnosť;
- pomerne vysoká paropriepustnosť;
- dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- dodatočná ochrana pred napadnutím riasami a plesňami;
- odolnosť v akýchkoľvek klimatických podmienkach;dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

 

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,5 kg/mpri zrnitosti 1.5
3,0 kg/m2 pri zrnitosti 2.0

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

Zrnitosť
Akrylátová hladenáomietka 1,5 mm, Akrylátová hladená omietka 2,0 mm

JUBIZOL ACRYL FINISH T 2.0 a 2.5
(AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA)

Oblasť použitia
AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA je omietkavyrobená na základe polymérnych spojív. Pre nanesenú omietku je typickýrozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch. Je určená na dekoračnú ochranufasádnych stenových povrchov. Má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsnéstavebné podklady.

 

Vlastnosti výrobku
- vysokávodoodpudivosť;
- veľká pevnosť;
- relatívne veľká paropriepustnosť; 
- vhodná aj ako záverečná omietka v kontaktných fasádnych tepelno-izolačnýchsystémoch s minerálnou vlnou;
- dobrá odolnosť proti atmosferickým vplyvom; 
- dodatočná ochrana pred napadnutím riasami a plesňami;
- odolná v akýchkoľvek klimatických podmienkach.

 

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,5 kg/m2 pri zrnitosti 2.0
3,2 kg/m2 pri zrnitosti 2.5

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

Zrnitosť
Akrylátová škrabanáomietka 2,0 mm, Akrylátová škrabaná omietka 2,5 mm

JUBIZOL ACRYL FINISH XT (XTZ) 2.0
(XTZ AKRYLÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA)

Oblasť použitia
Akrylátová škrabaná omietka vyrobená na základe polymérnych spojív. Pre nanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch, omietka má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady. Používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych povrchov.

 

Vlastnosti výrobku
- vysoká vodoodpudivosť;
- veľká pevnosť;
- dobrá paropriepustnosť;
- dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- dodatočná ochrana pred napadnutím riasami a plesňami;
- odolnosť v akýchkoľvek klimatických podmienkach;
- dobrá prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady

 

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,5 kg/m2 pri zrnitosti 2.0

Balenie
25.00 kg 

Doba použitia v mesiacoch
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

Zrnitosť
XTG Akrylátová škrabaná omietka 2,0 mm

JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 a 2,0
(SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKY)

Oblasť použitia
Omietka je určená na realizáciu záverečnej vrstvy v JUBIZOL fasádnych systémoch s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek/lamiel ako aj dosiek EPS a XPS na objektoch bez alebo s minimálnymi strešnými rímsami. Silikónová hladená omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív. Pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch. Má dobrú prídržnosť na všetky jemen drsné stavebné podklady.

 

Vlastnosti výrobku
- veľká pevnosť a dobrá paropriepustnosť;
- dlhodobá veľká vodoodpudivosť;
- prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú;dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom;
- dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňamiomietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív;
- pre kritické podmienky nanášania v letných mesiacoch možné použitie prísady JUBIZOL Summer Finish additive.

 

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,4 kg/m2 pri zrnitosti 1.5
3,0 kg/m2 pri zrnitosti 2.0

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
18

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

JUBIZOL SILICONE FINISH XS 1,5 a 2,0
(XNG - SILIKÓNOVÁ HLADENÁ OMIETKA)

Oblasť použitia
Jubizol Silicone Finish XS (XNG) - silikónová hladená omietka je určená na dekoračnú ochranu fasádnych povrchov. Pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch.

 

Vlastnosti výrobku
- veľká pevnosť;
- dlhodobá veľká vodoodpudivosť;
- dobrá paropriepustnosť;
- prach, sadze a iné nečistoty sa na ňu slabšie prichytávajú;
- dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami odolná aj na fasádnych povrchoch vysokých objektov s minimálnymi strešnými rímsami, ktoré sú veľmi vystavené poveternostným vplyvom;
- omietka je vyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív.

 

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,5 kg/m2 pri zrnitosti 1.5
3,1 kg/m2 pri zrnitosti 2.0

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
18

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

JUBIZOL SILICONE FINISH T 2,0
(SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA)

Oblasť použitia
SILIKÓNOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA je omietkavyrobená na základe kombinácie silikónových a iných polymérnych spojív. Prenanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch. Jeurčená na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov. Má dobrúprídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.

 

Vlastnosti výrobku
- veľká pevnosť;
- dobrá paropriepustnosť; 
- dlhodobá veľká vodoodpudivosť z dôvodu silikónového spojiva, z toho dôvoduje prídržnosť prachu, sadzí a iných nečistôt na povrch omietky slabá; 
- dobrá odolnosť proti atmosferickým vplyvom, odolná aj veľmi náročnýmpoveternostným podmienkam na fasádnych povrchoch vysokých objektovs minimálnymi rímsami;
- dlhodobá odolnosť pred napadnutím stenovými riasami a plesňami.

 

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,8 kg, 3,5 kg

Balenie
25.00 kg

Doba použitia v mesiacoch
18

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

JUBIZOL SILICATE FINISH S 1,5 a 2,0
(SILIKÁTOVÁ HLADENÁ OMIETKA)

Oblasť použitia
Silikátová hladená omietka sa používa na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov. Pre nanesenú omietku je typický rovnomerne zrnitý povrch.

 

Vlastnosti výrobku
- veľká pevnosť;
- nehorľavosť;
- veľká paropriepustnosť;
- dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- dodatočná ochrana pred napadnutím riasami a plesňami;
- omietka vyrobená na základe draselného vodného skla.

 

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
3,0 kg/m2 pri zrnitosti 1.5
3,5 kg/m2 pri zrnitosti 2.0

Balenie
25.00 kg 

Doba použitia v mesiacoch
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

Zrnitosť
Silikátová hladená omietka 1,5 mm, Silikátová hladená omietka 2,0 mm

JUBIZOL SILICATE FINISH T  2,0
(SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA)

Oblasť použitia
Silikátová škrabaná omietka používa sa na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov. Pre nanesenú omietku je typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch

 

Vlastnosti výrobku
- veľká pevnosť;
- nehorľavosť;
- veľká paropriepustnosť;
- dobrá odolnosť proti atmosférickým vplyvom;
- dodatočná ochrana pred napadnutím riasami a plesňami;
- omietka vyrobená na základe draselného vodného skla.

 

Aplikácia
strojné striekanie s pištoľou, nerezové oceľové hladítko

Spotreba na m2
2,5 kg/m2

Balenie
25.00 kg 

Doba použitia v mesiacoch
12

Skladovanie
Skladovanie v suchých a vetraných priestoroch pri teplote od 5°C do 25°C. Nesmie zmrznúť.

Zrnitosť
Silikátová škrabanáomietka 2,0 mm