JUBIZOL Strong

Odporúčame ho pre objekty s potrebou na zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu nosných vrstiev systému a s požiadavkou na zvýšenie odolnosti fasádneho povrchu proti úderu a perforácii. Obe dosiahneme s použitím silnejšej výstužnej mriežky v dvoch vrstvách a špeciálne na tento účel vyrobenou mikroarmovanou základnou omietkou, ktoré zabezpečujú zvýšenie ohybu a pevnosti v ťahu. 

Takto zabezpečíme veľkú bezpečnosť systému predovšetkým pred poškodeniami z dôvodu extrémnych poveternostných vplyvov (krupobitie, extrémny dážď so silným vetrom), z dôvodu vandalizmu, pred poškodeniami, ktoré na fasáde môžu spôsobiť rôzne zvieratá, rovnako ako škody spôsobené veľkým tepelným namáhaním a zmrašťovaním, ktoré sú dôsledkom použitia záverečných omietok v tmavých farebných odtieňoch.

Systém JUBIZOL Strong je zaradený do štvrtej, t.j. najlepšej triedy v súlade s požiadavkami FM Approvals class 4473 Združenia amerických poisťovní na skúšanie strešných krytín proti krupobitiu. Uvedené zatriedenie znamená, že na systéme nie sú viditeľné poškodenia po náraze ľadovou guľou priemeru 5 cm, s rýchlosťou 140 km/h a s kinetickou energiou 40 J kolmo na fasádny povrch.

 

Podrobný popis

pre všetky druhy stenových podkladov;

pre zateplenie nových a obnovu stávajúcich budov (pre objekty výšky do 22 m: tepelná izolácia
JUBIZOL EPS-F-W0 (biely), pre vyššie odteraz možné použitie dosiek a lamiel z minerálnej vlny);
pre zateplenie obchodných a iných objektov v prostredí s požiadavkou na zvýšenie odolnosti
fasádneho povrchu pred poškodením krupobitím, vandalizmom a poškodením, ktoré
spôsobujú rôzne zvieratá, ako aj pred poškodením z dôvodu extrémnych tepelných rozťažností
a zmrašťovaní.

Pre systém JUBIZOL Strong vlastníme Európske technické osvedčenie - ETA.

Výhody fasády

  • Záručná doba 10 rokov (pre systémy s EPS);
  • až10-krát väčšia odolnosť fasádneho povrchu proti úderu a perforácii;
  • výnimočne vysoká paropriepustnosť;
  • veľký výber farebných odtieňov a možnosť aplikácie určitých odtieňov aj s Y<25 na väčších
  • plochách vzhľadom na dvojité armovanie;
  • dlhodobá odolnosť pred napadnutím riasami a plesňami.

Zloženie fasádneho systému JUBIZOL Strong