JUBIZOL Micro Air

Tepelnoizolačný fasádny systém JUBIZOL Micro Air zabezpečuje vysokú a bezpečnú paropriepustnosť, pri výbornej tepelnej a zvukovej izolácii. Jadrom systému je inovatívna dierovaná tepelnoizolačná doska JUBIZOL EPS F-W2 alebo EPS F-G2, ktoré zabezpečujú výbornú a bezpečnú paropriepustnosť. So starostlivo vybranými kompomentami systému: Micro Air maltou a silikátovou alebo silikónovou záverečnou omietkou sme vytvorili systém, ktorý rieši problém s kondenzáciou vodných pár. Optimálna paropriepustnosť, výborná tepelná a zvuková izolácia v systéme Micro Air vytvára príjemné a zdravé klimatické podmienky, ktoré sú základom dobrého pocitu.

 

Výhody fasády

  • Záručná doba 10 rokov (pre systémy s EPS)
  • výborné podmienky na bývanie
  • veľmi vysoká paropriepustnosť
  • výborná tepelná izolácia
  • dobrá zvuková izolácia

Podrobný popis

na zateplenie nových a stávajúcich stavebných objektov s požiadavkou na zvýšenú

paropriepustnosť fasádneho tepelnoizolačného systému;

pre všetky druhy stenových podkladov;

pre fasádne povrchy, ktoré sú pred poveternostnými podmienkami chránené aspoň

minimálnymi rímsami;

predovšetkým na zateplenie nových a obnovu stávajúcich obytných budov výšky do 22 m a 

zateplenie nových a obnovu stávajúcich občianskych, výrobných a podobných objektov.

Zloženie fasádneho systému JUBIZOL Micro Air