Zateplenie domu ZDARMA

Zateplenie systémom JUBIZOL úplne zadarmo!

V éteri Fun rádia bolo dňa 31. júla 2015 odvysielané oznámenie o výhercovi súťaže, ktorým sa stal pán Peter Hampl z Nitrianskych Hrnčiaroviec.
Víťazovi súťaže srdečne blahoželáme!

          Víťaz súťaže „Zateplenie systémom JUBIZOL úplne zadarmo!“, týmto získal hlavnú cenu, ktorou je obnova, resp. zhotovenie novej fasády rodinného domu/objektu rovnakej veľkosti, maximálne o veľkosti do 200 m2 vrátane a materiál JUBIZOL, ktorý sa použije na obnovu resp. zhotovenie fasády v rozsahu:
JUBIZOL Lepidlo, JUBIZOL EPS W0 hr. max 12cm, JUBIZOL Kotvy podľa potreby, JUBIZOL Lepiaca malta ako základná omietka, JUBIZOL Sklotextilná mriežka 145g/m2, JUBIZOL Unigrund, JUBIZOL SILICONE FINISH S 1,5 mm vo farebnom odtieni podľa požiadavky výhercu.
          Doplňujúce materiály sa rozumejú ako okenné dilatačné lišty podľa potreby a rozsahu, Rohové profily podľa potreby a rozsahu.Úhradu za všetky fasádne práce a materiál vo vyššie uvedenom rozsahu znáša Usporiadateľ a Sponzor tejto súťaže.Usporiadateľ súťaže poskytuje na výhru garanciu 10 rokov, a to na funkčnosť systému v súlade so všeobecnými podmienkami poskytovania garancie.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že súťaž „Zateplenie systémom JUBIZOL úplne zadarmo!“ skončila dňa 31.7.2015.