2015

Spoločnosť JUB a.s. aj toto leto podporila projekt Namaľuj ciTy! V hlavnom meste Bratislava sa aj tento rok maľovali autobusové zastávky s naším náterom JUBIN DECOR. Na vymaľovanie 6. zastávok bolo použitých viac ako 100 L náteru. Vynovili sa zastávky Bakošová, Čachtická, Dvory, Hroboňová a Šintavská.

Bakošová

Čachtická

Dvory

Hroboňová

Šintavská

Bratislava ciTy
www.facebook.com/bratislavacity.info