2014

Spoločnosť JUB a.s. v roku 2014 prvý krát podporila projekt Namaľuj ciTy! v hlavnom meste Bratislava. Maľovali sa autobusové zastávky s naším náterom JUBIN DECOR. V lete 2014 bolo vymaľovaných 13 zastávok.

Švantnerová

Devín

ŽST Nové mesto

Podháj

Nevädzová

Dvory

Homolová

Šintavská

Kukučínová

Pekná cesta

Rádiová

Podzáhradná

Bratislava ciTy
www.facebook.com/bratislavacity.info